Wiadomości

"Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ "- Cyber Zagrożenia – debata w Jastrzębiu

Data publikacji 07.06.2019

Błyskawiczny rozwój technik teleinformatycznych przynosi ludziom wiele korzyści, takich jak łatwość komunikacji i szybki dostęp do szerokiego spektrum informacji. Niesie jednak za sobą jednocześnie negatywne zjawiska w postaci cyberprzemocy i cyberprzestępczości, hejt i mowa nienawiści coraz bardziej rozpowszechniony zwłaszcza wśród młodych ludzi. To zagadnienia było głównym tematem debaty, która odbyła się w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. Organizatorem była Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju i Zespół Szkół nr 3 im. S. Wyszyńskiego.

W sali obrad Urzędu Miasta w Jastrzębiu - Zdroju odbyła się debata społeczna z cyklu "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" – Cyber Zagrożenia. Organizatorem spotkania była Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju oraz Zespół Szkół nr 3 im. St. Wyszyńskiego w Jastrzębiu – Zdroju. Uczestnikami byli zaproszeni goście oraz uczniowie szkół z terenu naszego miasta, I Zastępca Komendanta Miejskiego mł. insp. Dariusz Zajda,  naczelnik podinsp. Grzegorz Koprowski, dzielnicowi, oraz profilaktyk społeczny tutejszej jednostki Policji.

Nadkom. Aneta Zacharjasz poprowadziła debatę. Uczniowie klasy mundurowej przygotowali filmik, który pokazuje problematykę hejtu. W spotkaniu uczestniczyli : Prokurator Wojciech Zieliński, podporucznik Grzegorz Bojda, Pani Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Anna Hetman, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Remigiusz Skubis, Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta, Przewodniczący Rady Miasta Piotr Szereda, przedstawiciel Rady Miasta Aleksander Kaszak, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Andrzej Pawłowski, oraz uczniowie szkół średnich naszego miasta. Poruszane były zagadnienia cyberprzestępczości, czym jest, formy oraz metody. Podano rodzaje czynów zabronionych oraz przykłady takich przestępstw. Przedstawiono zagadnienia korzystania z komputera przez młodych ludzi na podstawie wyników ankiety.

Celem debaty była wymiana doświadczeń, poglądów i dobrych praktyk, w zakresie zwalczania cyberprzestępczości oraz wypracowanie wspólnej przestrzeni działania w obszarach tego zjawiska.