Nowy defibrylator w jastrzębskiej komendzie - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Wiadomości

Nowy defibrylator w jastrzębskiej komendzie

Data publikacji 16.01.2018

W Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju zainstalowano nowy defibrylator. Zakup został sfinansowany przez Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. Urządzenie ratujące życie AED zostało zamontowane w poczekalni komendy. Defibrylator z pewnością zwiększy bezpieczeństwo zarówno mieszkańców Jastrzębia, jak i odwiedzających. W sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, policjanci będą mogli podjąć skuteczną akcję reanimacyjną jeszcze przed przybyciem pogotowia ratunkowego.

Urządzenie ratujące życie AED zostało zamontowane w poczekalni budynku jastrzębskiej komendy. Zakup został sfinansowany przez Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. Defibrylator działa na mięsień sercowy prądem stałym o odpowiedniej energii. AED wykrywa zagrażający życiu niewłaściwy rytm serca (migotanie komór serca). Jego obsługę ułatwiają intuicyjne piktogramy oraz wspomaganie głosowe.

Defibrylacja jest zabiegiem medycznym, polegającym na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii w celu przywrócenia prawidłowego rytmu pracy serca. Wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia pozwala na przeżycie w ok. 75% przypadków.  W sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, policjanci będą mogli podjąć skuteczną akcję reanimacyjną jeszcze przed przybyciem pogotowia ratunkowego.