Wiadomości

Jastrzębscy stróże prawa podsumowali służbę w minionym roku

Data publikacji 12.01.2018

W dniu dzisiejszym w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się odprawa roczna, podsumowująca osiągnięte w ubiegłym roku wyniki. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, inspektor Piotr Kucia. Było to jedno z licznych spotkań w garnizonie śląskim, których celem jest nie tylko poddanie ocenie codziennej pracy policjantów, ale i również omówienie priorytetów oraz najważniejszych zadań na kolejne miesiące.

Narada odbyła się w dniu dzisiejszym, o godzinie 10:00, w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Poza Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, inspektorem Piotrem Kucią oraz kierownictwem jastrzębskiej komendy, w spotkaniu wzięli także udział: I Zastępca Prezydenta Miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Prezes Sądu Rejonowego, Prokurator Rejonowy, Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Zakładu Karnego, Komendant Straży Miejskiej, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego, policjanci i pracownicy cywilni komendy, przedstawiciele związków zawodowych oraz mediów. W trakcie spotkania omówiono stan bezpieczeństwa w mieście oraz wyniki ubiegłorocznej pracy jastrzębskich policjantów.

Podczas multimedialnej prezentacji naczelnicy poszczególnych wydziałów dokonali oceny realizacji priorytetów i mierników nakreślonych przez Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji. Komendant jastrzębskiej jednostki inspektor Krzysztof Herzyk zwrócił uwagę na to, iż ubiegły rok to pierwszy taki okres, kiedy jednostka funkcjonowała w zmodyfikowanej strukturze organizacyjnej, co w znacznym stopniu przełożyło się na osiągnięte wyniki i pozwoliło na skierowanie większej ilości policjantów do służby w terenie. Zwrócił również uwagę na bardzo ważny aspekt jakim jest rola dzielnicowego na rzecz społeczności lokalnej i wskazał jak ważnym instrumentem zarówno dla społeczeństwa jak i dla Policji jest aplikacja "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa". Szef jastrzębskich stróżów prawa podziękował instytucjom oraz służbom mundurowym a nade wszystko złożył podziękowania na ręce policjantów i pracowników cywilnych za całoroczne zaangażowanie i owocną pracę. Komendant wyraził także swą wdzięczność władzom miasta, które czynnie uczestniczą oraz wspierają przedsięwzięcia podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście.

Następnie głos zabrał I Zastępca Prezydenta Miasta – Roman Foksowicz, który w superlatywach wypowiedział się na temat współpracy i efektów osiągniętych przez tutejszą jednostkę, podziękował i wyraził chęć dalszej tak owocnej współpracy.

Na zakończenie spotkania, głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, inspektor Piotr Kucia. Pogratulował i podziękował zarówno policjantom, jak i pracownikom cywilnym jastrzębskiej komendy, za trud, jaki włożyli w osiągnięcie wyników w roku ubiegłym i zachęcił do dalszej tak profesjonalnej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Również i on zwrócił uwagę na założenia i realizację zadań wynikających z cieszącą się dużym zainteresowaniem społeczeństwa aplikacji "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa".

Ładowanie odtwarzacza...

Pliki do pobrania

  • 6.86 MB