Ćwiczyli działania gaśnicze - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Wiadomości

Ćwiczyli działania gaśnicze

Data publikacji 18.09.2017

Jastrzębscy policjanci uczestniczyli w szkoleniu z zakresu taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych. Celem szkolenia było doskonalenie taktyki działań pożarniczych z wykorzystaniem technik operowania prądami gaśniczymi oraz poruszania się w strefie zadymienia. Obiekt, w którym przeprowadzono ćwiczenia, to wyłączony z użytkowania budynek KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Jas-Mos.

W Jastrzębiu-Zdroju odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W warsztatach wzięli również udział gościnnie jastrzębscy policjanci. Celem szkolenia było doskonalenie taktyki działań gaszenia pożarów wewnętrznych z wykorzystaniem technik operowania prądami gaśniczymi oraz poruszania się w strefie zadymienia. Szkolenie miało wymiar warsztatów. Obiekt w którym przeprowadzono ćwiczenia, to wyłączony z użytkowania budynek KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Jas-Mos. Szkolenie zostało przeprowadzone przez instruktorów Compartment Fire Behaviour Training.

Program szkolenia m.in. obejmował:

  • Zapoznanie ćwiczących z ogólnymi zasadami BHP podczas działań, omówienie przebiegu warsztatów, wprowadzenie, rozwój pożaru, działanie gaśnicze wody, BHP podczas działań, zabezpieczenie ratownika, przegrzanie.
  • Omówienie zjawisk pożarowych na przykładzie pożaru makiety „domu dla lalek”.
  • Operowanie prądami gaśniczymi (w podgrupach)
  • Demonstrację natarcia na pożar i aktywne wycofanie się z zabezpieczeniem drogi odwrotu - ćwiczenia gorące (z użyciem ognia).
  • Demonstrację procedury otwarcia drzwi – ćwiczenia gorące.
  • Demonstrację natarcia na pożar i aktywne wycofanie się z zabezpieczeniem drogi odwrotu – ćwiczenia gorące.

Natomiast w piątek odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu taktyki działań podczas pożarów zbiorników przeznaczonych do transportu i przechowywania LPG, które odbyło się na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju. Szkolenie, w którym uczestniczyli gościnnie jastrzębscy policjanci odbywało się z wykorzystaniem specjalnie do tego celu skonstruowanego trenażera. Zajęcia wizytował Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach st. bryg. Arkadiusz Biskup.