Wiadomości

Policjanci czuwają nad "Bezpieczną drogą do szkoły"

Data publikacji 04.09.2017

W całym kraju ruszyła akcja "Bezpieczna droga do szkoły". Celem prowadzonych działań jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym, zwłaszcza w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Policjanci nie tylko wzmogą kontrole drogowe, ale także zawitają do szkół, gdzie z najmłodszymi będą rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Już od godzin rannych na terenie naszego miasta przeprowadzane są działania kontrolno - prewencyjne "Bezpieczna droga do szkoły". Stróże prawa zarówno ruchu drogowego jak i prewencji objęli swoim działaniem w sposób szczególny kierujących i pieszych w rejonie przejść dla pieszych. Ponadto tym najmłodszym, którzy dzisiaj po raz pierwszy rozpoczęli swoją przygodę ze szolnictwem, pomagano w bezpieczny sposób skorzystać z "pasów". Policjanci odpowiednio wcześnie zadbali również o to, aby rejon przyszkolny był w sposób prawidłowy oznakowany.

Istotnym elementem działań będą spotkania organizowane z rodzicami i dziećmi. Zajęcia z policjantami prowadzone w formie zabawy są lubiane przez dzieci, a to zkolei służy jeszcze lepszemu zapamiętaniu podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa pieszych.

Działania "Bezpieczna droga do szkoły'' adresowane są nie tylko do dzieci, ale i dorosłych - rodziców,opiekunów oraz nauczycieli. Rodzice przewożący dzieci do szkoły powinni pamiętać o przewożeniu ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni. Dzieci powinny być także wyposażone w elementy odblaskowe, które zwłaszcza w jesienne, ponure dni przyczynią się do polepszenia ich widoczności na drodze.

Apelujemy także do kierowców aby w pobliżu szkół zachowali szczególną ostrożność oraz zdjęli nogę z gazu zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych. Kierowco! Widząc dziecko w pobliżu przejścia, zatrzymaj się, by umożliwić mu bezpieczne dojście i powrót ze szkoły!

Ładowanie odtwarzacza...