Wiadomości

Rozmawiali na temat bezpieczeństwa podczas wakacji

Data publikacji 27.06.2017

W ostatnich dniach roku szkolnego przedstawiciele jastrzębskiej Policji w sposób szczególny wzmożyli działania z zakresu profilaktyki społecznej, skierowane do dzieci i młodzieży jastrzębskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Szczególny nacisk położono na omówienie zasad bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi w ramach prowadzonej przez Policję akcji profilaktycznej: "Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą".

Przedwakacyjny cykl spotkań prowadzony wspólnie przez dzielnicowych oraz profilaktyka społecznego-podkom. Anetę Zacharjasz dotyczył bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku. Szczególny nacisk położono na omówienie zasad bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi w ramach prowadzonej przez Policję akcji profilaktycznej: "Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą". Dzieci i młodzież przestrzegano również przed zagrożeniami jakie niesie ze sobą spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, zwłaszcza tzw. "dopalaczy". Podczas spotkań promowano także bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego zachęcając dzieci i młodzież do noszenia elementów odblaskowych. W prelekcjach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych oraz  gimnazjalnych z naszego miasta. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wszystkim milusińskim życzymy BEZPIECZNYCH WAKACJI!