Kierownictwo - Kierownictwo jednostki - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Kierownictwo jednostki

Kierownictwo

 

p.o. Komendanta Miejskiego Policji
w Jastrzębiu-Zdroju


 

podinsp. mgr Mirosław Jordan


 

 I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Jastrzębiu-Zdroju

podinsp. mgr Dariusz Zajda