Kierownictwo - Kierownictwo jednostki - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Kierownictwo jednostki

 

Komendant Miejski Policji
w Jastrzębiu-Zdroju


insp. mgr Krzysztof Herzyk
 


 

 p. o. I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji
w Jastrzębiu-Zdroju

 

podinsp. mgr Dariusz Zajda