Kierownictwo - Kierownictwo jednostki - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Kierownictwo jednostki

 

Komendant Miejski Policji
w Jastrzębiu-Zdroju


 

insp. mgr Krzysztof Herzyk


 

 I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Jastrzębiu-Zdroju

podinsp. mgr Dariusz Zajda