Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów

Święto Policji w Jastrzębiu-Zdroju

Data publikacji 18.07.2017

W dniu 14.07 br. o godz. 13.00 w Domu Zdrojowym odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. Na  akademię zostali zaproszeni przedstawiciele miasta i lokalnych władz samorządowych oraz innych zaprzyjaźnionych z policją służb mundurowych, a także  delegaci Naszego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, których w imieniu Zarządu reprezentował Bogdan Żabiński i Józef Szmit.  Komendant Wojewódzki insp. Krzysztof Justyński w swoim wystąpieniu docenił trudy służby policjantów, ale również ich sukcesy, złożył podziękowanie za zaangażowanie i ofiarność w służbie. Podkreślił również w podziękowaniach udział emerytów  i rencistów policyjnych, w wychowaniu młodej kadry policyjnej. Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński oraz Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju mł. insp. Krzysztof Herzyk wręczyli policjantom akty mianowania na wyższe stopnie oraz wyróżnienia. Po zakończeniu części oficjalnej akademii, w części artystycznej, wystąpiła  orkiestra rozrywkowa  kopalni "Zofiówka", wraz z „prześliczną wiolonczelistką. Jeszcze raz gratulujemy nominowanym i  życzymy  dalszych sukcesów. Ponieważ   my,  jako seniorzy będziemy nadal wyrażać  poważanie dla munduru i zabiegać o wysoki poziom zaufania do Policji w społeczeństwie.