Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów

Spotkanie przedświąteczne

Data publikacji 22.11.2016

W dniu 19 listopada br. Zarząd naszego Koła zorganizował spotkanie przedświąteczne w restauracji „Hawana”. Jego szczególnymi gośćmi byli Pani Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Anna Hetman, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Pan Andrzej Matusiak, Przewodniczący Kultury i Sportu Pan Mirosław Kolb, a także Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach Pan Piotr Stypa oraz zastępca Prezesa ZW w Katowicach Edward Krzysztofik, a także zaprzyjaźnieni z naszym Kołem goście z Czech: Prezes Zarządu Weteranów Policji z Czech okręgu Śląsko-Morawskiego oraz koordynator do współpracy transgranicznej w Zarządzie Głównym w Pradze, jak i również liczne grono członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia. O godzinie 16.00 w części oficjalnej Prezes naszego Koła Bogdan Żabiński w imieniu własnym i Zarządu serdecznie powitał wszystkich gości i podziękował za przyjęcie naszego zaproszenia, wyrażając podziękowania również tym wszystkim, którzy wspierali i wspierają nasze Stowarzyszenie. Następnie poprosił zaproszonych gości o zabranie głosu, wszyscy życzyli nam z okazji tego uroczystego spotkania owocnej współpracy oraz dalszych sukcesów w dążeniu do wyznaczonych celów, mając nadzieję, że nasze stosunki przez kolejne lata będą układały się tak pomyślnie i w miłej atmosferze jak do tej pory. Niektórzy aktywiści naszego Koła docenieni zostali przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach Piotra Stypa, który przekazał im listy gratulacyjne za osobiste zaangażowanie i wkład w pracę na rzecz Stowarzyszenia, dyplomy uznania za działalność na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz dyplom Odznaki Honorowej Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach. Co jest największym wybitnym wyróżnieniem! Korzystając z okazji jeszcze raz mogliśmy uhonorować naszych jubilatów- Państwa Elżbietę i Huberta Krypczyk, którzy zawarli związek małżeński 30 października 1956 roku i w tym roku obchodzili „Diamentowe Gody”, czyli 60-lecie pożycia małżeńskiego. Dostojnym Jubilatom odśpiewano tradycyjne „Sto lat”, a wszystkich członków naszego Stowarzyszenia, którzy w tym roku obchodzili urodziny (okrągłe rocznice),obdarowano koszami upominkowymi, oraz listami gratulacjami, składając serdeczne życzenia, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Na zakończenie części oficjalnej spotkania Prezes ZW w Katowicach Piotr Stypa oraz zastępca Prezesa ZW Edward Krzysztofik uroczyście wręczyli legitymacje nowym członkom naszego Koła. Następnie wszystkich obecnych zaproszono do wspólnego biesiadowania, a zespół muzyczny „Biba” zachęcał do tańca i wspólnej zabawy, która przeciągnęła się późnych godzin wieczornych.

Tekst i zdjęcia: Renata Żabińska

 • spotkanie przedświąteczne
 • spotkanie przedświąteczne
 • spotkanie przedświąteczne
 • spotkanie przedświąteczne
 • spotkanie przedświąteczne
 • spotkanie przedświąteczne
 • spotkanie przedświąteczne
 • spotkanie przedświąteczne
 • spotkanie przedświąteczne
 • spotkanie przedświąteczne
 • spotkanie przedświąteczne
 • spotkanie przedświąteczne