Skargi - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

 
Przyjęcia interesantów: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: (22) 55 17 760, (22) 55 17 811
centrala: (22) 55 17 700

 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25, pokój 122
40-032 Katowice


telefon (32) 72 86 800
fax (32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 10.00 - 17.00
 

Strona głóna RPO: www.rpo.gov.pl
Formularz elektroniczny: www.rpo.gov.pl/wniosek