Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Data publikacji 17.05.2012

Jastrzębscy policjanci przeprowadzili kolejne spotkanie z kursantami ubiegającymi się o prawo jazdy. W trakcie zajęć, przyszli kierowcy zapoznali się z wojewódzkim programem działań profilaktycznych p/n „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”.

Wojewódzka kampania p/n „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”, ukierunkowana jest na ograniczenie zdarzeń drogowych i ich skutków wśród młodych kierowców. Policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzebiu-Zdroju, podczas prowadzonych zajęć apelował do uczestników kursu o rozsądek i rozwagę podczas jazdy. Funkcjonariusz, wskazał najczęstsze przyczyny, zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców, udzielał również odpowiedzi na zadawane pytania. Młodzi adepci czterech kółek z bliska zobaczyć mogli urządzenia pomiarowe, badające zawartość alkoholu w organizmie. Po zajęciach, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe upominki.