Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Policjanci kontrolowali młodych kierowców

Mundurowi z Jastrzębia-Zdroju prowadzili działania mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców. Szczególną uwagę policjanci zwracali na przestrzeganie przez zmotoryzowanych prędkości, obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa, czy zakazu korzystania z telefonów komórkowych w czasie jazdy. Akcja ta jest kontynuacją społecznej kampanii „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”.

Kampania społeczna „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie" ukierunkowana jest na ograniczenie zdarzeń drogowych i ich skutków wśród młodych kierowców. Jak wskazują statystyki, głównymi przyczynami wypadków drogowych, spowodowanych przez kierowców pomiędzy 18 a 25 rokiem życia są: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami i nieprawidłowe wyprzedzanie.
Podczas piątkowych działań policjanci przeprowadzili łącznie 69 kontroli drogowych, wśród których 19 kierowców znajdowało się w przedziale wiekowym 18-25 lat. Większość z nich, bo aż 14 zmotoryzowanych naruszyło prawo. Aż w 5 przypadkach mundurowi zakwestionowali stan techniczny pojazdów, którym poruszali się młodzi kierowcy. Zdecydowanie najczęściej popełnianym przez nich wykroczeniem było jednak przekroczenie dozwolonej prędkości- 8 przypadków. Stróże prawa interweniowali także wobec osoby, która nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu. Mandatami karnymi ukarano 13 kierowców natomiast jeden z nich został przez policjantów pouczony.

Ładowanie odtwarzacza...