Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Drogówka kontroluje "młodych kierowców"

Policjanci jastrzębskiej drogówki prowadzą dzisiaj działania mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców. Szczególną uwagę mundurowi będą zwracać na przestrzeganie przez zmotoryzowanych prędkości, obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa, czy zakazu korzystania z telefonów komórkowych w czasie jazdy. Tegoroczne działania są kontynuacją społecznej kampanii „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”.

Kampania społeczna „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie" ukierunkowana jest na ograniczenie zdarzeń drogowych i ich skutków wśród młodych kierowców. Jak wskazują statystyki, głównymi przyczynami wypadków drogowych, spowodowanych przez kierowców pomiędzy 18 a 25 rokiem życia są: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami i nieprawidłowe wyprzedzanie. Od godziny 6.00 mundurowi kontrolują "młodych kierowców", zwracając szczególną uwagę na to, czy pamiętają oni o przestrzeganiu przepisów. Działania zakończą się o godzinie 22.00.