Numer 112 ratuje życie, a nie bawi - 2017 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

2017 - rok pieszego

Numer 112 ratuje życie, a nie bawi

Spotkania stróżów prawa z dziećmi i młodzieżą już na stałe wpisały się w nasz kalendarz. Policjant, który na co dzień pełni służbę w jastrzębskim wydziale ruchu drogowego przeprowadził tym razem prelekcje w Filii nr 1 Biblioteki Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Rozmowa dotyczyła głównie bezpiecznego poruszania się po drogach, ale i rozważnego korzystania z numeru alarmowego.

Starszy aspirant Robert Szablicki przeprowadził w bibliotece pouczającą pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Co prawda uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej dobrze znają już najważniejsze zasady prawidłowego poruszania się po drodze, jednak dzięki spotkaniu, wiadomości te zostały solidnie utrwalone. Prelekcje były także idealną okazją do tego, aby przestrzec dzieci przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają na nie w drodze do i ze szkoły. Bardzo istotnym było także uświadomienie im jak ważną rolę odgrywają odblaski, dzięki którym kierowca już z daleka może zauważyć pieszego. Podczas spotkania poruszono również kwestie właściwego korzystania z numeru alarmowego 112.

  • prelekcje w bibliotece
  • prelekcje w bibliotece
  • prelekcje w bibliotece