Świeć przykładem! - 2016 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

2016 - rok pieszego

Świeć przykładem!

Szybko zapadający zmierzch i towarzyszące okresowi zimowemu opady, znacznie pogarszają widoczność na drodze. Dbając o bezpieczeństwo zwłaszcza najmłodszych pieszych, policjant z drogówki odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju. Mundurowy nie tylko przypomniał dzieciom o najważniejszych kwestiach bezpieczeństwa, ale i zachęcał do noszenia odblasków.

Każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych. Aby znacznie wpłynąć na jego poprawę, warto nosić odblaski. O tym, jak ważna jest to kwestia, przypomniał wczoraj uczniom aspirant sztabowy Robert Szablicki z komendy w Jastrzębiu Zdroju. Mundurowy zwrócił uwagę dzieci, że bez względu na to, czy poruszają się poboczem, chodnikiem, czy jezdnią, odblaski powinny nosić zawsze. Dzięki temu małemu elementowi, kierowca, który jedzie po zmroku, już ze znacznej odległości zauważy dziecko, zmniejszając tym samym ryzyko wypadku. Prelekcje w szkołach i przedszkolach na stałe wpisały się już w policyjny kalendarz i z pewnością będą kontynuowane.

  • prelekcje w szkole
  • prelekcje w szkole
  • prelekcje w szkole