Kierowcy w obiektywie kamery - 2015 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

2015 - rok pieszego

Kierowcy w obiektywie kamery

Data publikacji 13.04.2015

Ruchome Stanowisko Dowodzenia było wsparciem dla mundurowych w działaniach ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po zarejestrowaniu wykroczeń, informacje przekazywane były do znajdujących się w pobliżu patroli, które zatrzymywały naruszających prawo kierowców. Policjanci ustawili pojazd w pobliżu skrzyżowania, na którym najczęściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych.

RSD to pojazd, z którego można w terenie dowodzić policyjnymi siłami. Samochód wyposażony jest w kamery i sprzęt rejestrujący. Kamery o wysokiej rozdzielczości pozwalają na zarejestrowanie najmniejszych detali. Załoga, pozostając w środku pojazdu, może dyskretnie przyglądać się poczynaniom osób znajdujących się nawet kilkaset metrów dalej. Ten samochód jest również bardzo skutecznym narzędziem w walce z osobami łamiącymi przepisy drogowe.

Podczas kilkugodzinnych działań, w których jastrzębskich stróżów prawa wspierał policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, odnotowano łącznie 18 wykroczeń. Zdecydowana większość, bo 16 z nich to te popełnione przez kierowców. Mundurowi zatrzymali prawo jazdy dwóm kierującym, którzy w rażący sposób naruszyli obowiązujące przepisy. Do sądu skierowano 3 wnioski o ukaranie natomiast na pozostałe osoby nałożono mandaty karne. Celem tego typu działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz, w miarę możliwości, wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem tak zwanych "niechronionych uczestników ruchu drogowego". Policjanci zapowiadają, że podobne działania będą kontynuowane.

Ładowanie odtwarzacza...