Wiadomości

Policjanci kontrolują miejsca zagrożone oraz pojazdy przewożące odpady niebezpieczne

Data publikacji 22.02.2019

Odpady niebezpieczne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Policjanci w ramach codziennej służby stale monitorują i kontrolują miejsca zagrożone. Sprawdzają opuszczone fabryki, hale produkcyjne, pustostany oraz posesje zagrożone składowaniem odpadów. Jastrzębska drogówka natomiast koncentruje się na kontrolach pojazdów przewożących lub mogących przewozić materiały niebezpieczne. Mundurowi dokładnie sprawdzają legalność przewożonego ładunku oraz zgodność dokumentów ze stanem faktycznym.

Odpady niebezpieczne stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Ze względu na swoje cechy, skład, źródło powstawania oraz właściwości zostały one sklasyfikowane w Ustawie o odpadach. Biorąc pod uwagę właściwości, mogą one być łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, toksyczne, mutagenne, żrące, zakaźne czy szkodliwie oddziałujące na rozrodczość. Również istotny jest podział ze względu na źródło powstania - są to m.in. odpady medyczne, środki do impregnacji drewna, oleje, emulsje oraz środki pirotechniczne. W swoich gospodarstwach domowych również jesteśmy "producentami" takich odpadów. Są to m.in. zużyte baterie, akumulatory, rozpuszczalniki, zużyte lampy halogenowe, zużyte urządzenia elektryczne czy oleje i tłuszcze niejadalne.

Jastrzębscy policjanci w ramach codziennej służby stale monitorują i kontrolują miejsca zagrożone. Sprawdzają opuszczone fabryki, hale produkcyjne, pustostany oraz posesje zagrożone składowaniem odpadów. Z kolei stróże prawa z Wydziału Ruchu Drogowego koncentrują się na kontrolach pojazdów przewożących lub mogących przewozić materiały niebezpieczne. Dokładnie sprawdzają legalność przewożonego ładunku oraz zgodność dokumentów ze stanem faktycznym.

Każdy, kto jest świadkiem procederu nielegalnego składowania odpadów powinien zawiadomić odpowiednie służby. Przede wszystkim apelujemy do osób, które przebywają w rejonie mało uczęszczanych miejsc, obiektów leśnych, opuszczonych hal czy magazynów o zwracanie uwagi na wzmożony ruch w tym miejscu pojazdów ciężarowych, oraz obcych osób. Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer alarmowy 997 lub 112, a także przez Internet wirtualnie nanosząc na Krajowej Mapie Zagrożeń punkt, w którym może dochodzić do nielegalnego pozbywania się śmieci i odpadów. Tylko wspólne działania pozwolą na wykrycie przestępstw popełnianych przeciwko środowisku naturalnemu.

W najbliższym czasie policjanci zapowiadają kolejne tego typu kontrole, które mają przyczynić się do poprawy ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.
 

Ładowanie odtwarzacza...