"EGIDA – 18" – w Jastrzębiu-Zdroju - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Wiadomości

"EGIDA – 18" – w Jastrzębiu-Zdroju

Data publikacji 30.09.2018

W niedzielę 30 września w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem "Egida – 18". Przedsięwzięcie to zrealizowane było na terenie siedmiu komend z terenu województwa śląskiego w tym jastrzębskiego garnizonu. W ćwiczenia zostali zaangażowani rezerwiści z zasobów właściwej terytorialnie wojskowej komendy uzupełnień, którzy stanowią uzupełnienie kadrowe na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Głównym założeniem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji. Rezerwiści, którzy uczestniczyli w szkoleniu na terenie naszej jednostki mają nadane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Mechanizm ten ma na celu przygotowanie rezerwy kadrowej dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny.

Rezerwistów przywitał Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju – mł. insp. Mirosław Jordan, który jako dowódca jednostki pełnił funkcję kierownika ćwiczenia. Dzisiejsze przedsięwzięcie miało na celu m.in. sprawdzenie i doskonalenie systemu powoływania i przyjęcia rezerw osobowych do naszej komendy, doskonalenie funkcjonowania punktów kontrolno – informacyjnych czy wydawania wyposażenia i umundurowania.

Rezerwiści podczas 12-godzinnego szkolenia zostali zapoznani z miejscem, gdzie w razie mobilizacji będą wykonywać zadania, ze specyfiką służby, podstawowymi zadaniami Policji, a także ze sprzętem i uzbrojeniem wykorzystywanym przez naszą formację. Przygotowano również zajęcia z zakresu pierwszej pomocy i zasad ochrony informacji niejawnych. Po zakończeniu szkolenia Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju wręczył uczestnikom zaświadczenia o jego ukończeniu.

W przedsięwzięciu uczestniczył ponadto wyznaczony obserwator z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz obserwator z ramienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku.

Do Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu zgłosiło się dzisiaj 20 rezerwistów.

Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...