Podsumowanie akcji "Prędkość" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Wiadomości

Podsumowanie akcji "Prędkość"

Data publikacji 14.05.2018

Jastrzębska drogówka podsumowała działania "Prędkość". Akcja prowadzona była od piątku, do niedzieli. Działania ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności na przestrzeganie dozwolonej prędkości. Niestety, mimo wielu apeli, 27 kierowców poruszało się naszymi drogami z nadmierną prędkością. Apelujemy do kierujących o ostrożną jazdę i zdjęcie nogi z gazu.

Działania policjantów miały na celu przypomnienie użytkownikom naszych dróg o stosowaniu się do ograniczeń prędkości na poszczególnych odcinkach, a także wyeliminowanie „piratów drogowych” stwarzających niebezpieczne sytuacje na naszych drogach poprzez rzetelne naliczenie punktów karnych za poszczególne ujawnione wykroczenia drogowe. Mundurowi wykorzystali dostępny sprzęt służący do pomiaru prędkości. Podczas działań skontrolowano 39 pojazdy oraz ujawniono 27 wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości. Ponadto podczas prowadzonych działań odnotowano 10 kolizji drogowych, jednakże przyczyną tych zdarzeń nie była nadmierna prędkość.

Policjanci ponownie apelują do kierujących o zdrowy rozsądek i rozwagę!