Wiadomości

Rozpoczął się cykl spotkań poświęcony przeciwdziałaniu narkomanii „Drugstop”

Data publikacji 29.09.2017

Jastrzębscy policjanci rozpoczęli cykl spotkań w szkołach w ramach projektu edukacyjno- profilaktycznego realizowanego przez policjantów z Polski i Czech pn. „Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”. Tym razem policjanci spotkali się z rodzicami uczniów Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 6 w |Jastrzębiu-Zdroju. Podczas spotkania z opiekunami mundurowi omówili zagrożenia związane z narkomanią.

Jastrzębscy policjanci spotkali się z rodzicami uczniów Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu -Zdroju. Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. „Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”. Podczas prelekcji podkomisarz Aneta Zacharjasz wraz z dzielnicowymi zaprezentowała rodzicom atrapy narkotyków i dopalaczy oraz przedmioty mogące mieć związek z zażywaniem bądź rozprowadzaniem substancji psychoaktywnych. Policjantka poruszyła również temat cyberprzemocy często dotykającej młodzież - uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem tego przedsięwzięcia realizowanego w Polsce i Czechach jest m.in. :podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej, jak również przekazanie informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających.