Kierowco, nie blokuj wyjazdu! - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Wiadomości

Kierowco, nie blokuj wyjazdu!

Data publikacji 24.02.2017

W ostatnich dniach stróże prawa odnotowali wzrost interwencji związanych z blokowaniem wyjazdu. Sytuacje te mają miejsce zwłaszcza przed blokami mieszkalnymi. Blokujący tłumaczą swoje zachowanie brakiem miejsc parkingowych, wywołując często wzburzenie u tych blokowanych. Policjanci apelują o empatię, przypominając jednocześnie o konsekwencjach, z którymi należy się liczyć w przypadku złamania przepisów.

Policjanci coraz częściej wzywani są na interwencje związane z blokowaniem wyjazdu przed blokami mieszkalnymi. Tego typu zgłoszeniom towarzyszy niejednokrotnie zdenerwowanie blokowanych, którzy spiesząc się, nie mają możliwości swobodnego wyjazdu z parkingu. Wielu z tych sytuacji można by uniknąć, gdyby blokujący wczuli się w sytuację blokowanego i zostawiali za szybą informację z numerem telefonu. Pamiętajmy, że brak odpowiedniej ilości miejsc parkingowych nie jest wytłumaczeniem dla naruszenia przepisów.
 

Policjanci przypominają:

1. W przypadku podjęcia interwencji na drodze publicznej, w strefie ruchu lub zamieszkania, stróże prawa mogą ukarać kierowcę, który:

  • naruszy zakaz postoju, utrudniając wjazd lub wyjazd - mandat karny w wysokości 100 zł 1 pkt karnego,
  • naruszy zakaz postoju, utrudniając dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub jego wyjazd - mandat karny w wysokości 100 zł 1 pkt karnego,
  • naruszy zakaz postoju w strefie zamieszkania w miejscu innym niż wyznaczone - mandat karny w wysokości 100 zł 1pkt. karnego (w tym wypadku policjant może również usunąć taki pojazd na koszt właściciela)

2. Poza wymienionymi powyżej drogami przepisy te nie obowiązują, a postępowanie policjantów ogranicza się jedynie do grzecznościowego ustalenia miejsca zamieszkania właściciela pojazdu i powiadomienia go, jeśli jest to oczywiście możliwe, o zaistniałym problemie. Osoba zablokowana może taki pojazd usunąć z drogi, ale na własny koszt. O zwrot poniesionych kosztów może starać się na drodze sądowej.