Twój dzielnicowy

Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH 
ul. Dworcowa 17 
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. (32) 476 29 81

 

 


DZIELNICOWI KMP W JASTRZĘBIU-ZDROJU
REWIR I

 


          
Kierownik Rewiru I Dzielnicowych Wydziału Prewencji


  asp. szt. Robert Kotlicki
  tel. kom. 605 687 116OSIEDLE ZDRÓJmł. asp. Piotr Gębczyński
tel. kom. 605 687 128

Dyżur: piątki w godz. 10:00 - 11:00, ul. 1 Maja 19 - Dzielnicowy przyjmuje interesantów w biurze Zarządu Osiedla "Zdrój"

Zadania priorytetowe:

– Park Zdrojowy – graniczenie występowania wykroczeń porządkowych, popełnianych przez osoby bezdomne.

 OSIEDLE ZDRÓJst. sierż. Artur Gazurek
tel. kom. 605 687 127

Dyżur: piątki w godz. 10:00 - 11:00, ul. 1 Maja 19. Dzielnicowy przyjmuje w interesantów w biurze Zarządu Osiedla "Zdrój"

Zadania priorytetowe:

Występowanie wykroczeń porządkowych w postaci spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem i zaśmiecania miejsca publicznego w rejonie klatki schodowej budynku przy

ul. K. Miarki 3 w Jastrzębiu-Zdroju oraz znajdującego się obok przystanku autobusowego.

 OSIEDLE STASZICA, GÓRNEst. sierż. Krzysztof Popławski
tel. kom. 605 687 131

Dyżur: środy w godz. 18:00 - 19:00, ul. Opolska 4 - w pomieszczeniu Zarządu Osiedla "Staszica"

poniedziałki w godz. 11:00-12:00,
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Pszczyńska 125A - w pomieszczeniu Zarządu Osiedla "Górne i Dolne"

Zadania priorytetowe:

Przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie bloku przy ulicy Stodoły 54 w Jastrzębiu-Zdroju. Działania ukierunkowane na spadek ilości wykroczeń.

 OSIEDLE STASZICA

mł. asp. Ewelina Gola
tel. kom. 605 687 130

Dyżur: środy w godz. 18:00 - 19:00, ul. Opolska 4 - pomieszczenie Zarządu Osiedla "Staszica"

 

Uwaga: z uwagi na zwolnienie lekarskie, do odwołania rejon obsługiwany jest  od dnia 21.03.2018 roku przez mł. asp. Piotra Gębczyńskiego tel. 605 687 128.OSIEDLE PRZYJAŹŃ, BOGOCZOWIEC, BOŻA GÓRA PRAWA, BOŻA GÓRA LEWAst. sierż. Mateusz Kopacz
tel. kom. 605 687 122

Dyżur: wtorki w godz. 17:00 - 18:00 i środy w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Dunikowskiego 5 - pomieszczenie Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju,

Zadania priorytetowe:

– ul. Piastów 8, rejon sklepu "Siwa" – Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem spożywania alkoholu w miejscach zabronionych,

 OSIEDLE PRZYJAŹŃasp. szt. Paweł Surówka

tel. kom. 605 687 123

Dyżur: wtorki w godz. 17:00 - 18:00 i środy w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Dunikowskiego 5  - pomieszczenie należące do Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadania priorytetowe:

– ul. Krasickiego (rejon sklepu żabka) - Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.

 SOŁECTWA: MOSZCZENICA, RUPTAWA

st. sierż. Jacek Sikora
tel. kom. 605 687 129

Dyżur: środy w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Komuny Paryskiej 14 - pomieszczenie Rady Sołectwa "Moszczenica" należące do Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadania priorytetowe:

– Sklep ABC ul.Wiejska 13B – Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych.

 OSIEDLE CHROBREGO, TUWIMA


 
asp. szt. Daniel Paszyna
tel. kom. 605 687 124

Dyżur: czwartki w godz. 10:00 - 11:00, ul. Marusarzówny 7 - pomieszczenie należące do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadania priorytetowe:

– ul. Kusocińskiego 2-20 oraz rejon przyległego targowiska. Represjonowania sprawców przestępstw oraz wykroczeń. Dążenie do założenia monitoringu wizyjnego na wymienionych klatkach schodowych.

 OSIEDLE GWARKÓWst. asp. Przemysław Kwiczala
tel. kom. 605 687 125

Dyżur: poniedziałki w godz. 18:00 - 19:00 i piątki w godz. 11:00 - 12:00,
ul. Wielkopolska 13. Dzielnicowy przyjmuje interesantów w biurze Zarządu Osiedla "Gwarków".

Zadania priorytetowe:

– ul. Małopolska (rejon garaży) Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych, przeciwdziałanie niszczeniu mienia.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OSIEDLE GWARKÓWst. sierż. Dariusz Wendt
tel. kom. 605 687 126

Dyżur: poniedziałki w godz. 18:00 - 19:00 i piątki w godz. 11:00 - 12:00,
ul. Wielkopolska 13 - pomieszczenie Zarządu Osiedla "Gwarków" należące do Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadania priorytetowe:

– ul. Szkoła Podstawowa nr 9. przeciwdziałanie gromadzeniu się młodzieży zagrożonej demoralizacją poza zajęciami szkolnymi. Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych. 


DZIELNICOWI KMP W JASTRZĘBIU-ZDROJU
REWIR II

 Kierownik Rewiru II Dzielnicowych Wydziału Prewencji

asp. szt. Piotr Jaśkiewicz
tel. kom. 605 687 115


 

SOŁECTWA: BORYNIA, SZEROKA, SKRZECZKOWICE asp. Robert Bobryk
tel. kom. 605 687 110

Dyżur:  poniedziałki w godz. 10:00 - 11:00 i  czwartki w godz. 17:00 - 18:00,
Os.1000-lecia - Biuro Zarządu Osiedla 1000-lecia należące do Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadania priorytetowe:

– ul. Gagarina 112 – Zakłócanie porządku publicznego, Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych. Zwalczanie ognisk środowisk patologicznych.

 


 

OSIEDLE TYSIĄCLECIA st. sierż. Kamil Szczepaniak
tel. kom. 605 687 111

Dyżur:  poniedziałki w godz. 10:00 - 11:00 i  czwartki w godz. 17:00 - 18:00,
Os.1000-lecia 15 - Biuro Zarządu Osiedla 1000-lecia należące do Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadania priorytetowe:

– ul. 1000-lecia 1 (w obrębie klatek schodowych) Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OSIEDLE BARBARYst. asp. Tomasz Biernacki
tel. kom. 605 687 114

Dyżur: poniedziałki w godz. 17:00 - 18:00 i piątki w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Turystyczna 4. Dzielnicowy przyjmuje interesantów w biurze Zarządu Osiedla "Barbary".

Zadania priorytetowe:

– na terenie szkoły podstawowej nr 12 przy ul. Szkolnej. - Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych. Przeciwdziałanie niszczenia mienia oraz demoralizacji młodzieży.

 OSIEDLE BARBARYasp. szt. Klaudiusz Ochal
tel. kom. 605 687 117

Dyżur: poniedziałki w godz. 17:00 - 18:00 i piątki w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Turystyczna 4. Dzielnicowy przyjmuje interesantów w biurze Zarządu Osiedla "Barbary".

Zadania priorytetowe:

– Teren zalesiony przyległy do urzędu miasta. Represjonowania sprawców przestępstw oraz wykroczeń porządkowych. Spowodowanie uprzątnięcia terenu z zalegających tam pustych opakowań po alkoholu.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
OSIEDLE ARKI BOŻKAmł. asp. Michał Czekajło
tel. kom. 605 687 113

Dyżur: czwartki w godz. 17:00 - 18:00,
ul. Miodowa 1 pomieszczenie Zarządu Osiedla "Arki Bożka" należące do Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

piątki w godz. 10:00 - 11:00
ul. Miodowa 1, j.w.

Zadania priorytetowe:

– Zielona 21 - Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych.

 


 
OSIEDLE ARKI BOŻKA

st. sierż. Damian Seruga
tel. kom. 605 687 112

Dyżur: czwartki w godz. 17:00 - 18:00,
ul. Miodowa 1 - pomieszczenie Zarządu Osiedla "Arki Bożka" należące do Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

piątki w godz. 10:00 - 11:00
ul. Miodowa 1 - j.w.

Zadania priorytetowe:

– ul.Wrzosowa 4A (Rejon pawilonów handlowych) Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych.

 OSIEDLE PIONIERÓWst. asp. Marek Całkiewicz
tel. kom. 605 687 121

Dyżur: środy w godz. 18:00 - 19:00,
ul. Mazurska 2 - biuro Zarządu Osiedla "Pionierów" należące do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadania priorytetowe:

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


OSIEDLE PIONIERÓWmł. asp. Tomasz Wrzoskiewicz
tel. 605 687 118

Dyżur: środy w godz. 18:00 - 19:00,
ul. Mazurska 2 - biuro Zarządu Osiedla "Pionierów" należące do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadania priorytetowe:

– na terenie szkoły podstawowej nr 6. ul Śląska 6. Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych, Przeciwdziałanie niszczenia mienia.

 


 

OSIEDLE ZOFIÓWKA, SOŁECTWO BZIEsierż. szt. Radosław Kuczera
tel. kom. 605 687 119

Dyżur:

poniedziałki - ul. Rostków 7 - w godz. 16:00 - 17:00, biuro Sołtysa sołectwa "Bzie" należące do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bziu.


Czwartki: ul. Ruchu Oporu 2 w godzinach 17.00-18:00  - pomieszczenie Zarządu Osiedla "Zofiówka" .

Zadania priorytetowe:

– ul. Dębina ( ze szczególnym uwzględnieniem wiaduktu) represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych, dewastacji mienia i rur ciepłowniczych.

 


 

OSIEDLE MORCINKA     asp. szt. Daniel Nowak   
 tel. kom. 605 687 120

Dyżur: poniedziałki w godz. 16:00 - 17:00,
ul. Katowicka 33 - Punkt Przyjęć Dzielnicowych.

Zadania priorytetowe:

– ul. Katowicka 4-14. Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych.