Twój dzielnicowy

Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH 
ul. Dworcowa 17 
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. (32) 476 29 81

 

 


DZIELNICOWI KMP W JASTRZĘBIU-ZDROJU
REWIR I

 


          
Kierownik Rewiru I Dzielnicowych Wydziału Prewencji


  asp. szt. Robert Kotlicki
  tel. kom. 605 687 116OSIEDLE ZDRÓJmł. asp. Piotr Gębczyński
tel. kom. 605 687 128

Dyżur: piątki w godz. 10:00 - 11:00, ul. 1 Maja 15

Plan działania priorytetowego od 02.01.2018 roku o 30.06.2018 roku

Cel: ograniczenie występowania wykroczeń porządkowych na terenie placu zabaw i boisk za Szkołą Podstawową nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kościuszki 19.OSIEDLE ZDRÓJst. sierż. Artur Gazurek
tel. kom. 605 687 127

Dyżur: piątki w godz. 10:00 - 11:00, ul. 1 Maja 15

Plan działania priorytetowego od 5.01.2018 roku do 30.06.2018 roku

Cel: Ograniczenie występowania wykroczeń w rejonie przyległym do parkingu przy ul. K. Miarki w Jastrzębiu-Zdroju po przeciwległej stronie ulicy od budynków nr 1 i 2 , reakcja na wykroczenia pozostawiająca wymierny ślad w postaci mandatów karnych i pouczeń, zwiększenie obecności służb w zagrożonym rejonie, a następnie wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie ładu i porządku w wyznaczonym rejonie.OSIEDLE STASZICA, GÓRNEst. sierż. Krzysztof Popławski
tel. kom. 605 687 131

Dyżur: środy w godz. 18:00 - 19:00,
Punkt Przyjęć Dzielnicowego, ul. Opolska 4

poniedziałki w godz. 11:00-12:00,
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Pszczyńska 125A

Plan działania priorytetowego od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku

Cel: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń na i w rejonie klatki przy ul. Wrocławskiej 39 w Jastrzębiu-Zdroju.OSIEDLE STASZICA

sierż. szt. Ewelina Gola
tel. kom. 605 687 130

Dyżur: środy w godz. 18:00 - 19:00,
Punkt Przyjęć Dzielnicowego, ul. Opolska 4

poniedziałki w godz. 11:00-12:00,
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Pszczyńska 125A

Uwaga: z uwagi na zwolnienie lekarskie, do odwołania rejon obsługiwany jest  od dnia 21.03.2018 roku przez mł. asp. Piotra Gębczyńskiego tel. 605 687 128.OSIEDLE PRZYJAŹŃ, BOGOCZOWIEC, BOŻA GÓRA PRAWA, BOŻA GÓRA LEWAst. sierż. Mateusz Kopacz
tel. kom. 605 687 122

Dyżur: wtorki w godz. 17:00 - 18:00 i środy w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Dunikowskiego 5

 

Plan działania priorytetowego od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku

Cel: Wyeliminowanie przypadków zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz dewastacji mienia w rejonie ul. Dunikowskiego gdzie mieści się lokal "Pub Premium".OSIEDLE PRZYJAŹŃasp. szt. Paweł Surówka

tel. kom. 605 687 123

Dyżur: wtorki w godz. 17:00 - 18:00 i środy w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Dunikowskiego 5

Plan działania priorytetowego od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku

Cel: Wyeliminowanie przypadków zakłóceń ładu i porządku porządku publicznego w rejonie boiska "Glika" oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Moniuszki w Jastrzębiu - Zdroju.SOŁECTWA: MOSZCZENICA, RUPTAWA

 sierż. Jacek Sikora
tel. kom. 605 687 129

Dyżur: środy w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Komuny Paryskiej 14

 

Plan działania priorytetowego od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku

Cel: wyeliminowanie przypadków zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem.OSIEDLE CHROBREGO, TUWIMA


 
asp. szt. Daniel Paszyna
tel. kom. 605 687 124

Dyżur: czwartki w godz. 10:00 - 11:00, ul. Marusarzówny 7

Plan działania priorytetowego od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku

Cel: Gromadzenie się osób popełniających wykroczenia porządkowe w rejonie bloku przy ul.Marusarzówny 20-24 oraz sklepu Żabka. Kontrola i obserwacja wskazanego rejonu pod kątem represji oraz zapobiegania zakłócenia porządku.OSIEDLE GWARKÓWst. asp. Przemysław Kwiczala
tel. kom. 605 687 125

Dyżur: poniedziałki w godz. 18:00 - 19:00 i piątki w godz. 11:00 - 12:00,
Punkt Przyjęć Dzielnicowego, ul. Wielkopolska 13

Plan działania priorytetowego od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku

Cel: Przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie placu zabaw przy ulicy Małopolskiej, klatka nr 119 oraz Jar pomiędzy ulicą Małopolską a Wielkopolską , rejon SP 9.OSIEDLE GWARKÓWst. sierż. Dariusz Wendt
tel. kom. 605 687 126

Dyżur: poniedziałki w godz. 18:00 - 19:00 i piątki w godz. 11:00 - 12:00,
Punkt Przyjęć Dzielnicowego, ul. Wielkopolska 13

Plan działania priorytetowego od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku
Cel: Rejon - Jar Południowy oraz przyległy teren ul. Wielkopolskiej 67. Rozmwy z mieszkańcami osiedla Gwarków na temat zagrożeń oraz wykroczeń popełnianych w w/w rejonie. Reakcja oraz represjonowanie wykroczeń szczegółnie uciążliwych. 


DZIELNICOWI KMP W JASTRZĘBIU-ZDROJU
REWIR II

 Kierownik Rewiru II Dzielnicowych Wydziału Prewencji

asp. szt. Piotr Jaśkiewicz
tel. kom. 605 687 115


 

SOŁECTWA: BORYNIA, SZEROKA, SKRZECZKOWICE asp. Robert Bobryk
tel. kom. 605 687 110

Dyżur:  poniedziałki w godz. 10:00 - 11:00 i  czwartki w godz. 17:00 - 18:00,
Punkt Przyjęć Dzielnicowego, Os.1000-lecia 15


 

OSIEDLE TYSIĄCLECIA st. sierż. Kamil Szczepaniak
tel. kom. 605 687 111

Dyżur:  poniedziałki w godz. 10:00 - 11:00 i  czwartki w godz. 17:00 - 18:00,
Punkt Przyjęć Dzielnicowego, Os.1000-lecia 15

Plan działania priorytetowego od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku

Cel: Kontrola klatki schodowej os 1000-lecia 29 pod kątem grupowania się i przebywania osób postronnych, bezdomnych zakłócających porządek publiczny mieszkańców w/w klatki schodowej.


 

OSIEDLE BARBARYst. asp. Tomasz Biernacki
tel. kom. 605 687 114

Dyżur: poniedziałki w godz. 17:00 - 18:00 i piątki w godz. 10:00 - 11:00,
Punkt Przyjęć Dzielnicowego, ul. Turystyczna 4

Plan działania priorytetowego od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku

Cel: Przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń m.in. niszczeniu mienia, zaśmiecania terenu, spożywania alkoholu oraz przejawów demoralizacji wśród młodzieży w rejonie pawilonu handlowego przy ul. Jasnej 1A, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 5 oraz lokalu „Caro” przy ul. Jasnej w Jastrzębiu – Zdroju.OSIEDLE BARBARYasp. szt. Klaudiusz Ochal
tel. kom. 605 687 117

Dyżur: poniedziałki w godz. 17:00 - 18:00 i piątki w godz. 10:00 - 11:00,
Punkt Przyjęć Dzielnicowego, ul. Turystyczna 4

Plan działania priorytetowego od 05.01.2018 roku do 30.06.2018 roku

Cel: Kontrole parku rozrywki "Skate Park" ul. Turystyczna, reakcja na wykroczenia porządkowe, ininformowanie lokatorówo toku postępowania wobec sprawców wykroczeń celem przywrócenia ładu i porządku w miejscu które powinno służyć ogółowi praworządnych mieszkańców.


 
OSIEDLE ARKI BOŻKAsierż. szt. Michał Czekajło
tel. kom. 605 687 113

Dyżur: czwartki w godz. 17:00 - 18:00,
Punkt Przyjęć Dzielnicowego, ul. Miodowa 1

piątki w godz. 10:00 - 11:00
Punkt Przyjęć Dzielnicowego, ul. Miodowa 1

Plan działania priorytetowego od 01.01. 2018 roku do 30.06.2018 roku

Cel: Przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń porządkowych i szczególnie uciążliwych w rejonie klatek ul. Zielona 5-13.


 
OSIEDLE ARKI BOŻKA

st. sierż. Damian Seruga
tel. kom. 605 687 112

Dyżur: czwartki w godz. 17:00 - 18:00,
Punkt Przyjęć Dzielnicowego, ul. Miodowa 1

piątki w godz. 10:00 - 11:00
Punkt Przyjęć Dzielnicowego, ul. Miodowa 1

Plan działania priorytetowego od 01.01. 2018 roku do 30.06.2018 roku

Cel: Organizacja prelekcji dla uczniów Zespołu Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, w trakcie których zostanie poruszona tematyka dotycząca ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, kodeksu wykroczeń, kodeksu karnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Spotkania będą się odbywać w ramach godzin wychowawczych.OSIEDLE PIONIERÓWst. asp. Marek Całkiewicz
tel. kom. 605 687 121

Dyżur: środy w godz. 18:00 - 19:00,
Punkt Przyjęć Dzielnicowego, ul. Mazurska 2

 

Plan działania priorytetowego od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku

Cel: Działanie priorytetowe polegać będzie na przeciwdziałaniu popełnianiu wykroczeń przez osoby bezdomne przebywające na terenie klatki bloku przy ul. Kaszubskiej 9 w Jastrzębiu – Zdroju. Działanie ukierunkowane będzie na eliminację zjawiska koczowania osób bezdomnych na terenie klatki, jak również na korzystanie przez nie z noclegowni i ogrzewalni zorganizowanych przez administrację samorządową.OSIEDLE PIONIERÓWmł. asp. Tomasz Wrzoskiewicz
tel. 605 687 118

Dyżur: środy w godz. 18:00 - 19:00,
Punkt Przyjęć Dzielnicowego, ul. Mazurska 2

Plan działania priorytetowego od 01.01.2018 roku do 30.06.2018roku

Cel: Działanie priorytetowe dla rejonu 11 w podziemnym pasażu handlowym pod rondem centralnym wejście od ul. Śląskiej ukierunkowane będzie na eliminację zjawiska przebywania osób bezdomnych oraz ograniczenie popełniania przez nich wykroczeń porządkowych.


 

OSIEDLE ZOFIÓWKA, SOŁECTWO BZIEst. sierż. Radosław Kuczera
tel. kom. 605 687 119

Dyżur: poniedziałki - ul. Rostków 7 (budynek OSP)- w godz. 16:00 - 17:00,
Czwartki: Punkt Przyjęć Dzielnicowego, ul. Ruchu Oporu 2 w godzinach 17.00-18:00

Plan działania priorytetowego od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku

Cel - Przeciwdziałanie wykroczeń w rejonie bloku oraz wewnątrz klatek schodowych 2-4 ul. Wodeckiego, celem zniwelowania wymienionych procederów.


 

OSIEDLE MORCINKA     asp. szt. Daniel Nowak   
 tel. kom. 605 687 120

Dyżur: poniedziałki w godz. 16:00 - 17:00,
Punkt Przyjęć Dzielnicowego, ul. Katowicka 33

Plan działania priorytetowego od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku

Cel: objęcie nadzorem prewencyjnym rejonu zasobu mieszkaniowego na ul.Katowicka 31-33; opisane miejsce jest wrażliwym elementem przestrzeni publicznej a stwierdzono, iż stanowi dogodne miejsce do gromadzenia się osób, które korzystają z niego w sposób niezgodny z przeznaczeniem – dot. w szczególności wykroczeń z art. 143 i 145 kw.