Twój dzielnicowy

Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH 
ul. Dworcowa 17 
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. (32) 476 29 81

 

 


DZIELNICOWI KMP W JASTRZĘBIU-ZDROJU
REWIR I

 


          
p.o. Kierownik Rewiru I Dzielnicowych Wydziału Prewencji


  asp. szt. Daniel Paszyna
  tel. kom. 605 687 116OSIEDLE ZDRÓJmł. asp. Piotr Gębczyński
tel. kom. 605 687 128

Dyżur: piątki w godz. 10:00 - 11:00, ul. 1 Maja 19 - Dzielnicowy przyjmuje interesantów w biurze Zarządu Osiedla "Zdrój"

Zadania priorytetowe:

– Park Zdrojowy – graniczenie występowania wykroczeń porządkowych, popełnianych przez osoby bezdomne.

 OSIEDLE ZDRÓJst. sierż. Artur Gazurek
tel. kom. 605 687 127

Dyżur: piątki w godz. 10:00 - 11:00, ul. 1 Maja 19. Dzielnicowy przyjmuje w interesantów w biurze Zarządu Osiedla "Zdrój"

Zadania priorytetowe:

Występowanie wykroczeń porządkowych w postaci spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem i zaśmiecania miejsca publicznego w rejonie klatki schodowej budynku przy

ul. K. Miarki 3 w Jastrzębiu-Zdroju oraz znajdującego się obok przystanku autobusowego.

 OSIEDLE STASZICA, GÓRNEst. sierż. Krzysztof Popławski
tel. kom. 605 687 131

Dyżur: środy w godz. 18:00 - 19:00, ul. Opolska 4 - w pomieszczeniu Zarządu Osiedla "Staszica"

poniedziałki w godz. 11:00-12:00,
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Pszczyńska 125A - w pomieszczeniu Zarządu Osiedla "Górne i Dolne"

Zadania priorytetowe:

Przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie bloku przy ulicy Stodoły 54 w Jastrzębiu-Zdroju. Działania ukierunkowane na spadek ilości wykroczeń.

 OSIEDLE STASZICA

mł. asp. Ewelina Gola
tel. kom. 605 687 130

Dyżur: środy w godz. 18:00 - 19:00, ul. Opolska 4 - pomieszczenie Zarządu Osiedla "Staszica"

 OSIEDLE PRZYJAŹŃ, BOGOCZOWIEC, BOŻA GÓRA PRAWA, BOŻA GÓRA LEWAst. sierż. Mateusz Kopacz
tel. kom. 605 687 122

Dyżur: wtorki w godz. 17:00 - 18:00 i środy w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Dunikowskiego 5 - pomieszczenie Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju,

Zadania priorytetowe:

– ul. Piastów 8, rejon sklepu "Siwa" – Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem spożywania alkoholu w miejscach zabronionych,

 OSIEDLE PRZYJAŹŃasp. szt. Paweł Surówka

tel. kom. 605 687 123

Dyżur: wtorki w godz. 17:00 - 18:00 i środy w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Dunikowskiego 5  - pomieszczenie należące do Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadania priorytetowe:

– ul. Krasickiego (rejon sklepu żabka) - Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.

 SOŁECTWA: MOSZCZENICA, RUPTAWA

st. sierż. Jacek Sikora
tel. kom. 605 687 129

Dyżur: środy w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Komuny Paryskiej 14 - pomieszczenie Rady Sołectwa "Moszczenica" należące do Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadania priorytetowe:

– Sklep ABC ul.Wiejska 13B – Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych.

 OSIEDLE CHROBREGO, TUWIMA


 
Rejon obsługuje st. sierż. Artur Gazurek
tel. kom. 605 687 124

Dyżur: czwartki w godz. 10:00 - 11:00, ul. Marusarzówny 7 - pomieszczenie należące do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadania priorytetowe:

– ul. Kusocińskiego 2-20 oraz rejon przyległego targowiska. Represjonowania sprawców przestępstw oraz wykroczeń. Dążenie do założenia monitoringu wizyjnego na wymienionych klatkach schodowych.

 OSIEDLE GWARKÓWst. asp. Przemysław Kwiczala
tel. kom. 605 687 125

Dyżur: poniedziałki w godz. 18:00 - 19:00 i piątki w godz. 11:00 - 12:00,
ul. Wielkopolska 13. Dzielnicowy przyjmuje interesantów w biurze Zarządu Osiedla "Gwarków".

Zadania priorytetowe:

– ul. Małopolska (rejon garaży) Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych, przeciwdziałanie niszczeniu mienia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OSIEDLE GWARKÓWst. sierż. Dariusz Wendt
tel. kom. 605 687 126

Dyżur: poniedziałki w godz. 18:00 - 19:00 i piątki w godz. 11:00 - 12:00,
ul. Wielkopolska 13 - pomieszczenie Zarządu Osiedla "Gwarków" należące do Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" w Jastrzębiu-Zdroju.

"Uwaga! W okresie od 18 grudnia do 17 stycznia 2019 roku rejon obsługiwany jest przez st. asp. Przemysława Kwiczala tel. 605 687 125".

Zadania priorytetowe:

– ul. Szkoła Podstawowa nr 9. przeciwdziałanie gromadzeniu się młodzieży zagrożonej demoralizacją poza zajęciami szkolnymi. Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych. 


DZIELNICOWI KMP W JASTRZĘBIU-ZDROJU
REWIR II


p. o. Kierownik Rewiru II Dzielnicowych Wydziału Prewencji

asp. szt. Daniel Nowak
tel. kom. 605 687 115


 

SOŁECTWA: BORYNIA, SZEROKA, SKRZECZKOWICE asp. Robert Bobryk
tel. kom. 605 687 110

Dyżur:  poniedziałki w godz. 10:00 - 11:00 i  czwartki w godz. 17:00 - 18:00,
Os.1000-lecia - Biuro Zarządu Osiedla 1000-lecia należące do Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadania priorytetowe:

– ul. Gagarina 112 – Zakłócanie porządku publicznego, Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych. Zwalczanie ognisk środowisk patologicznych.

 


 

OSIEDLE TYSIĄCLECIA st. sierż. Kamil Szczepaniak
tel. kom. 605 687 111

Dyżur:  poniedziałki w godz. 10:00 - 11:00 i  czwartki w godz. 17:00 - 18:00,
Os.1000-lecia 15 - Biuro Zarządu Osiedla 1000-lecia należące do Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadania priorytetowe:

– ul. 1000-lecia 1 (w obrębie klatek schodowych) Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OSIEDLE BARBARYst. asp. Tomasz Biernacki
tel. kom. 605 687 114

Dyżur: poniedziałki w godz. 17:00 - 18:00 i piątki w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Turystyczna 4. Dzielnicowy przyjmuje interesantów w biurze Zarządu Osiedla "Barbary".

Zadania priorytetowe:

– na terenie szkoły podstawowej nr 12 przy ul. Szkolnej. - Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych. Przeciwdziałanie niszczenia mienia oraz demoralizacji młodzieży.

 OSIEDLE BARBARYasp. szt. Klaudiusz Ochal
tel. kom. 605 687 117

Dyżur: poniedziałki w godz. 17:00 - 18:00 i piątki w godz. 10:00 - 11:00,
ul. Turystyczna 4. Dzielnicowy przyjmuje interesantów w biurze Zarządu Osiedla "Barbary".

Zadania priorytetowe:

– Teren zalesiony przyległy do urzędu miasta. Represjonowania sprawców przestępstw oraz wykroczeń porządkowych. Spowodowanie uprzątnięcia terenu z zalegających tam pustych opakowań po alkoholu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
OSIEDLE ARKI BOŻKAmł. asp. Michał Czekajło
tel. kom. 605 687 113

Dyżur: czwartki w godz. 17:00 - 18:00,
ul. Miodowa 1 pomieszczenie Zarządu Osiedla "Arki Bożka" należące do Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

piątki w godz. 10:00 - 11:00
ul. Miodowa 1, j.w.

Zadania priorytetowe:

– Zielona 21 - Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych.

 


 
OSIEDLE ARKI BOŻKA

st. sierż. Damian Seruga
tel. kom. 605 687 112

Dyżur: czwartki w godz. 17:00 - 18:00,
ul. Miodowa 1 - pomieszczenie Zarządu Osiedla "Arki Bożka" należące do Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

piątki w godz. 10:00 - 11:00
ul. Miodowa 1 - j.w.

Zadania priorytetowe:

– ul.Wrzosowa 4A (Rejon pawilonów handlowych) Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych.

 OSIEDLE PIONIERÓWst. asp. Marek Całkiewicz
tel. kom. 605 687 121

Dyżur: środy w godz. 18:00 - 19:00,
ul. Mazurska 2 - biuro Zarządu Osiedla "Pionierów" należące do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadania priorytetowe:

ul. Kaszubska 8-14 - kontrola ładu i porządku publicznego, zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, spożywające alkohol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


OSIEDLE PIONIERÓWmł. asp. Tomasz Wrzoskiewicz
tel. 605 687 118

Dyżur: środy w godz. 18:00 - 19:00,
ul. Mazurska 2 - biuro Zarządu Osiedla "Pionierów" należące do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadania priorytetowe:

– na terenie szkoły podstawowej nr 6. ul Śląska 6. Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych, Przeciwdziałanie niszczenia mienia.

 


 

OSIEDLE ZOFIÓWKA, SOŁECTWO BZIEsierż. szt. Radosław Kuczera
tel. kom. 605 687 119

Dyżur:

poniedziałki - ul. Rostków 7 - w godz. 16:00 - 17:00, biuro Sołtysa sołectwa "Bzie" należące do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bziu.


Czwartki: ul. Ruchu Oporu 2 w godzinach 17.00-18:00  - pomieszczenie Zarządu Osiedla "Zofiówka" .

Zadania priorytetowe:

– ul. Dębina ( ze szczególnym uwzględnieniem wiaduktu) represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych, dewastacji mienia i rur ciepłowniczych.

 


 

OSIEDLE MORCINKA   rejon obsługuje st. sierż. Damian Seruga
 tel. kom. 605 687 120

Dyżur: poniedziałki w godz. 16:00 - 17:00,
Biuro Zarządu Osiedla Morcinka ul. Katowicka 33

Zadania priorytetowe:

– ul. Katowicka 4-14. Represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych.